Tầm nhìn – Sứ mênh

19/10/2016

TẦM NHÌN Tập thể nhân viên DNTN LC chúng tôi, bằng năng lực và sức cạnh tranh, tầm ảnh hưởng trên thị trường  về các loại sản phẩm nhôm đúc, LC  phấn đấu trở thành đơn vị hàng đầu Việt Nam. Trong đó lấy các giá trị “Tâm- Trí- Tín” làm kim chỉ nam cho mọi hành […]